top of page

GRÖNT KORT:

Det gröna kortet är det som ger dig möjligheten att få stå som säkrare vid topprepsklättring. Kurs introducerar dig till repklättringens värld och ger dig en djupare förståelse för klättring, utrustning och säkerheten.

Det gröna kortet är ett krav i Sverige för att få lov att topprepssäkra inomhus.

DEL 1

Under första delen av kursen lär du dig grunderna inom säkerhet, utrustningshantering, inknytning, säkringsteknik, kommandon och kamratkontroll.

Du får genom kontrollerade moment lära dig säkra en klättrare, samt möjligheten att klättra.

PRIS:
600:- (betalning sker på plats)

TID: 

2 tillfällen á 2h

UTRUSTNING: 

All utrustning ingår.

Förkunskapskrav:

Du måste ha fyllt 15 år för att få gå kursen.

DEL 2

Under den andra delen läggs stor vikt på att förbättra sin säkringsteknik, samt några kontrollerade moment där du lär dig mer om de risker som finns inom klättring.

 

Mot slutet av denna delen om allt har gått som det ska får du det gröna kortet.

RÖTT KORT:

Det röda kortet är en naturlig utveckling för den som gillar att klättra med rep och redan har ett grönt kort. Kursen introducerar dig till ledklättring och ger dig en djupare förståelse för hur det ska genomföras på ett säkert vis.

Det röda kortet är ett krav i Sverige för att både få säkra och klättra ledklättring inomhus

DEL 1

Under den första delen kommer du att få lära dig hur du säkrar på ett korrekt och säkert sätt, hur man på bästa sätt klipper in sig och vilka risker de olika momenten medför. 

PRIS:
600:- (betalning sker på plats)

TID: 

2 tillfällen á 2h

UTRUSTNING: 

All utrustning ingår.

Förkunskapskrav:

Du måste ha fyllt 15 år för att få gå kursen.

Innehava Grönt kort, samt klättrat aktivt med kortet i 1-2 månader.

DEL 2

Under den andra delen läggs stor vikt på att förbättra sin säkring- och klippteknik, samt under kontrollerade moment lära dig om de risker som finns inom ledklättring.

 

Mot slutet av denna delen om allt har gått som det ska får du det röda kortet.

KURSER

  • Starts Jul 1

    600 svenska kronor

    Loading availability...

bottom of page