Adress

Halmstad klätterklubb

Slottsmöllan

302 31 HALMSTAD

Intresseanmälan kurs
Vilken kurs vill du gå?
Förslag på föredragningsslista:
Valberedningens förslag på styrelse 2019:
Resultat- och balansrapport/Årsredovisning/ Revisionsberättelse 2018+Budget 2019:
Verksamhetsberättelse 2018 +
Verksamhetsplanering 2019: